Skip directly to content

Droomanalyse

Analytici zijn op zoek naar de verborgen betekenissen van de droom, maar niet, zoals Freud het ons leerde, door bij elk element van de manifeste droom naar associaties te vragen om zo de latente droomgedachte op te sporen.

Volgens Freud is de latente droomgedachte altijd van driftmatige aard. De ervaring leert dat de manifeste droom zelf veel aanknopingspunten biedt voor het psychoanalytische proces door te werken met de invallen van patiënt en therapeut. Daardoor kan bijvoorbeeld de overdracht een andere kleur krijgen, soms is de dagrest duidelijk te herkennen. Of een patiënt ontdekt het vermogen tot symboliseren. Zo voegt het analyseren van een droom bijna altijd iets toe aan een behandeling.

Lees meer in de rubriek DROOMdenken: