Skip directly to content

Fonds neuropsychoanalytisch onderzoek

Begin 2012 ontving het bestuur van de NVPA een brief van ZonMw met het bericht dat er een nieuw fonds is opgericht, dat als doel heeft financiële middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van neuropsychoanalytisch onderzoek. Hieronder wordt verstaan:

'Onderzoek naar wat zich in het menselijk brein afspeelt, in samenwerkingsverbanden van psychoanalytici met onderzoekers in andere, experimenteel georiënteerde, disciplines zoals neurologie, biochemie etcetera. En wel bij voorkeur onderzoek in het grensgebied van psychoanalyse en neurologie, dat gericht is op  het toetsen van wat als kennis en theorie wordt beschouwd aan weerszijden van dat grensgebied. Dit alles ter bevordering van nieuwe kennis- en theorievorming. '

Aanvragen konden worden ingediend door multidisciplinaire onderzoeksteams bestaande uit tenminste één onderzoeker uit experimenteel georiënteerde disciplines zoals neurologie, biochemie, enzovoorts en tenminste één psychoanalyticus.

De hoofdaanvrager dient verbonden te zijn aan een wetenschappelijke instelling. Therapeutisch onderzoek ten behoeve van individuele patiënten valt niet onder het beoogde doel. Er is in totaal 200.000 euro beschikbaar voor de bekostiging van een promovendus in totaal twee onderzoeksprojecten.

Bij de sluitingstermijn in mei 2012 bleek dat 4 teams van onderzoekers zich te hebben aangemeld voor het fonds.


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Mw. C. Hartgers (voorzitter NVPA).