Skip directly to content

Onze doelstellingen

Als NVPA streven wij naar:

  • Het bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling van psychoanalytische theorievorming en kennis.
  • Het handhaven en ontwikkelen van klinische en wetenschappelijke standaarden van psychoanalyse. 
  • Het handhaven en garanderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening van de leden, in professionele en ethische zin. 
  • Het opleiden tot het beroep van psychoanalyticus/psychoanalytica en daarnaast het leveren van een bijdrage in de opleiding van psychoanalytisch werkende professionals. 
  • Het bevorderen van de vitaliteit van de vereniging door het scheppen van een klimaat waarin diversiteit van gedachtes, overtuigingen en technieken hun waarde hebben en waarin hierover een intellectuele uitwisseling kan plaats vinden ter bevordering van de psychoanalyse. 
  • Het bevorderen van psychoanalytische bijdragen in breder maatschappelijk verband.
  • Het samenwerken met nationale en internationale organisaties in het belang van de psychoanalyse en het beroep van psychoanalytici.  
  • Het inrichten en beheren van een bibliotheek over psychoanalyse en aanverwante literatuur.