Skip directly to content

Subsidieregeling verplichte leeranalyse

Er is een regeling voor kandidaten in opleiding bij NVPA, NPG en NPAG een bijdrage aan te vragen voor de voor de opleiding verplichte controleanalyse, onder supervisie.

Mocht u gebruik willen maken van deze subsidieregeling, dan kunt u dit melden bij het secretariaat van de Stichting Psychoanalytische Fondsen.

Stichting Psychoanalytische Fondsen
T.a.v. mw J. Binnekade
Olympiaplein 2,
1076 AB Amsterdam
T (020) 673 73 89 maandag en donderdag
E-mail: pafondsen@outlook.com

PDF-bijlage(n):