Skip directly to content

Vereniging voor Opleidings Candidaten in de Psychoanalyse (VOCP)

De Vereniging voor Opleidings Candidaten in de Psychoanalyse (VOCP) is opgericht in 1976 door opleidingskandidaten van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA), zodat zij mee konden gaan denken over de opleiding tot psychoanalyticus. De VOCP onderhoudt hiervoor contact met het bestuur en de opleidingscommissie van de NVPA. Daarnaast hebben kandidaten zitting in de meeste andere commissies van de NVPA. Dit bevordert de samenwerking met de verschillende besturen en commissies en maakt dat de stem van de opleidingskandidaten duidelijk hoorbaar is binnen de NVPA.

Elkaar beter leren kennen

De VOCP stimuleert op een laagdrempelige manier de contacten tussen opleidingskandidaten. De opleiding tot psychoanalyticus is een lange en vaak individuele weg en het is prettig om zowel vakinhoudelijk als privé elkaar beter te leren kennen. Zo wordt er door de VOCP o.a. 3x per jaar in de Hemelse Modder in Amsterdam een etentje georganiseerd voor opleidingskandidaten.

De VOCP bevordert actief het contact tussen opleidingskandidaten van de verschillende Nederlandse psychoanalytische verenigingen; het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap.(NPG), de Nederlands Psychoanalytische Groep (NPAG) en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP ).

Internationaal netwerk

De NVPA heeft van oudsher een uitgebreid netwerk in Oost Europa door het Han Groen-Prakken Instituut dat jarenlang Oost-Europese kandidaten heeft opgeleid (zie op de website: A Retrospective of Ten Years (1999-2009) Amsterdam Psychoanalytic Training Programme for Eastern Europe). Er zijn internationale uitwisselingen, o.a. met Russische opleidingskandidaten. Recent zijn we op bezoek geweest bij de opleidingskandidaten in Moskou. (Zie verslag Sacha de Reuver) Daarnaast zijn er veel internationale psychoanalyse congressen waar ook kandidaten aan deelnemen.

Hoog op de agenda

Sinds de psychoanalyse niet meer wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering staat het ontwikkelen van de particuliere psychoanalysepraktijk hoog op de agenda van de VOCP. Daarnaast ondersteunen we de opleidingskandidaten, die bij een instelling werken, bij het verwerven van controle analyses. Hiervoor werken we samen met ervaren analytici op het gebied van indicatiestelling en behandeling.

Contact

Via onderstaand e-mailadres kunt u contact opnemen met de VOCP: vocpbestuur@gmail.com

Bestuursleden:

  • Iris Nurmhohamed, voorzitter
  • Annette Wever, penningmeester