Skip directly to content

Een eeuw van verandering

Cover boek 100 years of the IPA
Boektitel: 
100 years of the IPA - The Centenary History of the International Psychoanalytical Association 1910-2010 - Evolution and Change
Auteur(s): 
Redactie: Peter Loewenberg & Nellie L. Thompson
Uitgever: 
Karnac
Jaar van uitgave: 
2011

Een feestbundel ter gelegenheid van het eeuwfeest van de International Psychoanalytical Association (IPA). Dit boek heeft twee ervaren, gezaghebbende redacteuren ruim vier jaar gekost om te produceren. Het is samengesteld uit bijdragen door 60 auteurs van aan de IPA geaffilieerde verenigingen rond de wereld. 

NVPA en IPA 

Eddy de Klerk, in leven psychoanalyticus, gerespecteerd lid van de NVPA en Harry Stroeken, psychoanalyticus lid van het Nederlands Genootschap voor Psychoanalyse en emeritus hoogleraar godsdienstpsychologie in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg aan de Universiteit Leiden, beschrijven in hoofdstuk 10 van het boek 100 years of the IPA, (de internationale overkoepelende organisatie van psychoanalytische verenigingen) de lange historie van de NVPA.

Bron: persbericht.