Skip directly to content

Geschiedenis

Een ontwikkelingsgeschiedenis van de Psychoanalyse

Cover Een ontwikkelingsgeschiedenis van de Psychoanalyse
Boektitel: 
Een ontwikkelingsgeschiedenis van de Psychoanalyse - Geestelijke gezondheidszorg in Nederland rond de Tweede Wereldoorlog
Auteur(s): 
Stroeken, Harry

In de oorlogsperiode en kort daarna werden de belangrijkste besluiten genomen die het psychoanalytische landschap in Nederland voor tientallen jaren hebben bepaald.

Karl Abraham. Freuds rots in de branding

Cover boek Karl Abraham. Freuds rots in de branding
Boektitel: 
Karl Abraham. Freuds rots in de branding.
Auteur(s): 
Anna Bentinck van Schoonheten

Het boek is een biografie van Karl Abraham (1877-1925), de eerste psychoanalyticus van Duitsland, waar hij de psychoanalyse tot grote bloei heeft gebracht. Zijn klinisch-theoretishe bijdragen werden al snel klassiekers die veel invloed hebben gehad op de psychanalytische theorievorming.

Sigmund Freud-E. Weiss Briefe zur psychoanalytischen Praxis

Boektitel: 
Sigmund Freud - E. Weiss. Briefe zur psychoanalytischen Praxis
Auteur(s): 
Sigmund Freud en Edoardo Weiss

Briefe zur psychoanalytischen Praxis. Mit Erinnerungen eines Pioniers der Psychoanalyse.

Vorbemerkung und Einleitung von Martin Grotjahn.

Sigmund Freud Arnold Zweig Briefwechsel

Boektitel: 
Sigmund Freud Arnold Zweig Briefwechsel
Auteur(s): 
Sigmund Freud en Arnold Zweig

Between Freud and Klein

Boektitel: 
Between Freud and Klein
Auteur(s): 
Adam Limentani

The Psychoanalytic quest for knowledge and truth

Freud and his time

Bookcover - Freud and his time
Boektitel: 
Freud and his time
Auteur(s): 
Wittels, Fritz


A basic study of the founder of psychoanalysis, whose discoveries revolutionized  the art and science of our time.

Pagina's