Skip directly to content

Proefschriften

Karl Abraham. Freuds rots in de branding

Cover boek Karl Abraham. Freuds rots in de branding
Boektitel: 
Karl Abraham. Freuds rots in de branding.
Auteur(s): 
Anna Bentinck van Schoonheten

Het boek is een biografie van Karl Abraham (1877-1925), de eerste psychoanalyticus van Duitsland, waar hij de psychoanalyse tot grote bloei heeft gebracht. Zijn klinisch-theoretishe bijdragen werden al snel klassiekers die veel invloed hebben gehad op de psychanalytische theorievorming.

Kort als het kan, lang wanneer nodig?

Cover proefschrift Saskia de Maat
Boektitel: 
On the Effectiveness of Psychoanalytic Therapy. Short if possible, long if necessary?
Auteur(s): 
Saskia de Maat

This thesis investigates the effectiveness of psychoanalytic therapy.

Effect psychoanalyse onderschat

Boektitel: 
A cohort study into the effectiveness of long-term psychoanalytic treatment for patients with personality disorders and/or chronic depression
Auteur(s): 
Caspar C. Berghout

Psychoanalyse werkt, stelt psycholoog Caspar Berghout in zijn proefschrift. Volgens hem is langdurige psychoanalytische behandeling veel effectiever dan gedacht.

Een bipolaire schaal als grondslag

Boektitel: 
Item Analysis of Single-Peaked Response Data. The Psychometric Evaluation of Bipolar Measurement Scales.
Auteur(s): 
Marike Polak

In dit proefschrift wordt aangetoond dat aan het Ontwikkelingsprofiel een bipolaire schaal ten grondslag ligt, waarop mensen geordend kunnen worden van sterk 'disadaptief functionerend' tot sterk 'adaptief functionerend'.