Skip directly to content

Psychoanalyse in vogelvlucht

Boektitel: 
Psychoanalyse in vogelvlucht
Auteur(s): 
Wouter Gomperts
Uitgever: 
NPI
Jaar van uitgave: 
2015

Hoe zitten mensen in elkaar? In meer dan honderd jaar heeft de psychoanalyse een antwoord op deze vraag steeds iets anders ingevuld. In een helder en beknopt overzicht, gescherpt aan de ervaring van bijna dertig jaar behandelen en doceren, bespreekt Wouter Gomperts de kernpunten van de psychoanalyse: Wat zijn de psychoanalytische basisconcepten? Welke theorieën gebruiken psychoanalytici? Hoe zien de behandelvormen eruit? Wat is hun indicatie en werkzaamheid?

Psychoanalyse in vogelvlucht is een eerste inleiding voor een ieder die deze vragen ter harte gaan – in het bijzonder psychotherapeuten, psychologen en psychiaters, en degenen die daartoe in opleiding zijn. Het is geschreven in begrijpelijke taal en geïllustreerd met casuïstiek.