Skip directly to content

Schizofrenie. Een filosofisch essay over waanzin

Boektitel: 
Schizofrenie
Auteur(s): 
Payl Moyaert
Uitgever: 
Vantilt
Jaar van uitgave: 
2017

Handboeken voor psychiatrische diagnostiek reiken criteria aan om schizofrenie te herkennen. Dat is nuttig. Maar dat neemt niet weg dat deze handboeken in bepaald opzicht erg teleurstellend zijn: ze geven geen inzicht in een schizofrene problematiek en in hoe schizofrenie zelf antwoorden probeert te vinden voor wat haar bestookt en doet lijden. Nochtans is schizofrenie meer dan weerloos lijden, psychische ellende en angst. Schizofrenie is passio en actio tegelijk. In zijn Schizofrenie. Een filosofisch essay over waanzin gaat Paul Moyaert op zoek naar de kern van een schizofrene problematiek en naar de typisch schizofrene antwoorden op deze problematiek. Hij onderbouwt zijn analyse met sprekende voorbeelden.

Paul Moyaert is hoogleraar Wijsgerige antropologie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Publicaties van zijn hand zijn onder meer: Ethiek en sublimatie. Over de ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan (1994), De mateloosheid van het christendom. Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde (1998) en Iconen en beeldverering. Godsdienst als symbolische praktijk (2007).