Skip directly to content

Veel voorkomende vragen

Q

Dit is een FAQ. Wat betekent dat eigenlijk?

Het Engelse begrip Frequently Asked Questions (FAQ) wordt gebruikt als benaming voor een lijst met veelgestelde vragen over een bepaald onderwerp waarop een antwoord wordt gegeven.

 
Sinds het begin van het internet is de FAQ een beproefd middel om de vele beginners op weg te helpen met het gebruik van de nieuwe technologieen, zonder dat de specialisten al hun tijd aan steeds dezelfde vragen moeten besteden.
 
Vertalingen zijn "veel gestelde vragen", "vaak gestelde vragen", "veel voorkomende vragen" en "vaak voorkomende vragen". De afkortingen daarvoor, VGV en VVV, zijn echter niet erg bekend.
Q

Wat is het verschil tussen Onbewust en Onderbewust?

Het onderbewuste wordt ook wel het tweede bewustzijn genoemd. Bij het eerste bewustzijn worden waarnemingen bewust waargenomen en overdacht. Bij het onderbewuste worden waarnemingen wel waargenomen, maar dat gebeurt dan onbewust. Je denkt niet bewust na over de waarneming die je doet, maar toch neem je ze waar, onbewust. Onbewust worden die waarnemingen in het geheugen opgeslagen. Op een later tijdstip kunnen die onbewust opgeslagen waarnemingen, bewust gemaakt worden. Een gedachtegang kan dan zijn : "Hé heb ik dat niet eerder gezien (of gehoord, geroken, geproefd, gevoeld)?"

Onbewuste alertheid

Autisten hebben ook een sterke 'onbewuste waarneming'. Deze uit zich in het 'herkennen' van de omgeving, door middel van een 'onbewuste alertheid'. Door te focussen op herkenning, vallen opvallendheden automatisch op. Doordat die alertheid consequent doorgevoerd wordt, wordt er onbewust én bewust méér waargenomen.
 

Het onbewuste bewust maken

Vanwege het onbewuste onthouden, is het onderbewustzijn minder helder dan het normale bewustzijn. Het onderbewustzijn geschiedt in eerste instantie d.m.v. het kortetermijngeheugen. Waarnemingen kunnen vervolgens in het langetermijngeheugen opgeslagen worden, waarbij het moeilijker wordt je die informatie te herinneren. Hiervoor kan desgewenst hypnose worden toegepast. Die gewaarwording (bewustwording) is intuïtie.

Dromen

Het onderbewuste kan ook in dromen bewust worden. In de droom ben je je dan bewust van hetgeen je droomt. Wanneer je echter wakker wordt hoef je je niet per se meer bewust te zijn van wat je gedroomd hebt. Het blijft dan onderbewust en kan mogelijk later bewust worden. Het kan zowel uit het 'langetermijngeheugen' als het 'kortetermijngeheugen' komen. Vaak hebben ook 'gevoelens' hun doorwerking in dromen, zoals bij een 'nachtmerrie'. Sigmund Freud stelt dat dromen 'een kijkje in het onderbewuste' is.

Collectief onbewuste

Carl Gustav Jung postuleerde dat er ook een onbewuste is dat alle mensen gemeenschappelijk hebben: het collectief onbewuste. Dit collectief onbewuste vat Jung op als een soort neerslag van alle menselijke ervaringen sinds prehistorische tijden, een onbewust deel van de psyche dat alle mensen gemeenschappelijk hebben en dat evolutionair steeds verder groeit. Jung wilde hiermee aantonen dat, net zoal het menselijk lichaam door evolutie is ontwikkeld, ook de menselijke geest steunt op ervaringen uit het verleden. Daardoor is de menselijke geest als het ware verbonden met het verleden.

Latente beelden en archetypen

De inhouden van dat collectief onbewuste wordt gevormd door latente beelden uit het verleden van de mens, Jung noemt ze zelf 'primitieve beelden'. Zo zou de vrees van de mens voor slangen en voor duisternis terug te voeren zijn op deze 'overgeërfde' ervaringen. Wat betreft de manier waarop die ervaringen overgeërfd worden, koos Jung voor het Lamarckisme en dus niet voor de onder wetenschappers meer gangbare evolutietheorie met mutaties en natuurlijke selectie. De inhouden van dit collectief onbewuste zijn niet direct toegankelijk, maar uiten zich bijvoorbeeld in dromen op archetypen, oorspronkelijke patronen waarnaar andere soortgelijke zaken worden gemodelleerd.
 
  • Archetypen die hij vaak noemt zijn onder meer de archetypen van de geboorte, de dood, de wedergeboorte, de macht, de magie, de held, het kind, de wijze oude man, God, de duivel, moeder aarde, de maan, de wind, de rivieren enz.
  • De archetypen die Jung van bijzonder belang achtte bij de ontwikkeling van onze persoonlijkheid zijn de persona, de anima, de animus, de schaduw en het zelf.

 

Q

Wat doet een psychoanalyticus?

Een psychoanalyticus heeft een fascinerend vak en neemt in de geestelijke gezondheidszorg een eigenzinnige plaats in. Jarenlang verdiept hij zich vier- of vijfmaal in de week in de innerlijke wereld van zijn volwassen analysant. Met kinderen speelt en praat de psychoanalyticus in een frequent en intensief contact. Zo'n intensieve behandeling beoogt een betere kwaliteit van leven te bewerkstelligen, door het weer op gang brengen van een gestagneerde persoonlijkheidsontwikkeling, door structurele persoonlijkheidsverandering en door duurzame symptoomvermindering. Daarvoor gaan de analyticus en analysant samen op zoek naar voor een belangrijk deel onbewuste processen in de analysant, die hem in zijn emotionele en relationele leven hinderen.

Psychoanalytici werken in allerlei GGZ-instellingen of in de eigen praktijk. Zij voeren psychoanalytische behandelingen uit of gebruiken psychoanalytische inzichten op bijvoorbeeld afdelingen psychiatrie, kinderafdelingen, in dagbehandelingen en in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De kinderanalyticus heeft kinderen ook wel een of twee keer per week in speltherapie, behandelt adolescenten met uiteenlopende frequentie of doet ouder-kind behandeling met moeders en baby's. Psychoanalytici zijn te vinden aan de universiteit of bij justitiële instellingen. Kortom, psychoanalytische kennis en vaardigheden zijn breder bruikbaar dan alleen in het uitvoeren van psychoanalytische behandelingen.